Jdi na obsah Jdi na menu
 


FLÉTNY
(v pondělí)

 

Kroužek hry na zobcovou flétnu vedu v MŠ Žlutice již od roku 2000.
Po prostudování odborné literatury jsem si vytvořila svůj vlastní program Barevné notičky. Spolupracuji také se zdejší Uměleckou školou, kde mám možnost jakékoliv konzultace.

Každý kroužek začíná motivovaným dechovým cvičením, kdy dbám na správné držení těla a dýchání do bříška. Hravou formou se přes rytmizaci říkadel dostáváme k postupnému seznamování s jednotlivými tóny a notami. Každá nota má nejen svou barvu, ale i své jméno – h1 „Honzík“, a1 „Amálka“, g1 „Gustík“, c2 „Cecilka“, d2„Davídek“, f1 „Fifinka“, e1 „Emílek“, d1 „Danuška“, c1 „Cyrílek“.

Přestože jsou jednotlivé noty barevné, jsou posazeny v notové osnově přesně tam, kde mají být. Děti se tak nenásilně seznamují i s hudebními pojmy – houslový klíč, notová osnova, repetice, pomlka… Zároveň poznávají, že noty mají svou délku –  nota celá, půlová, čtvrťová, osminová.

Po seznámení s flétnou a jejím správným úchopem trénujeme posazení prstíků na dírkách a hru podle barevných notiček – zpočátku jen „Honzík“ jede traktorem, mává, klouže se. Ve vláčku pak k němu nastoupí „Amálka“ a už si mohou spolu povídat. Když pak ještě přistoupí „Gustík“, je tu už i první písnička.
A písniček je pak s přibývajícími tóny víc a víc a převážně jsou to písničky, které jsou dětem nejbližší ( Zajíčku v lesíčku, Halí belí, Ovčáci…).
Při hře na flétnu přistupuji ke každému dítěti individuálně a s lehkým nadhledem, když se zrovna něco nepodaří – hrajeme přece pro radost a když budeme trénovat i doma, půjde nám to lépe a lépe.

Později se děti učí vnímat hudbu jako celek. Při společné hře naslouchat vzájemně kamarádům nebo vnímat klavírní doprovod.
Děti, které netrpí výraznou trémou a mají chuť své umění ukázat i veřejnosti,
vystupují při různých příležitostech (Vánoce, setkání seniorů, den Matek, Rozloučení s předškoláky, Žlutická pouť apod.).
A jistě nemusím připomínat, že hrajeme nejen pro radost, ale také pro svoje zdraví.
Vždyť pískání přispívá ke správnému dýchání a je ideálním prostředkem pro děti s dýchacími obtížemi.

Každé dítě musí mít svou vlastní flétnu, na kterou hraje doma i v MŠ.

Jitka Rottová

 

zpět