Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet po schválení na rok 2022

NÁKLADY  ROZPOČET 2022  
Majetek - drobný dlouhodobý hmotný    
     drobný dlouh.hmotný majetek 61 433  
    dveře interiér budova A 110 000  
Celkem majetek  171 433  
     odpisy 41 107  
Celkem majetek včetně odpisů 212 540  
Materiál    
     čistící,dezinf.,prací prostředky 55 000  
     kancel.potřeby,tiskopisy, tonery 45 000  
     ochranné pracovní prostředky 40 000  
     ostatní provozní materiál 92 000  
odborná lit.,metodiky,pomůcky a hračky na třídy 23 000  
   drobný dlouhodobý majetek (O.E.) 7 000  
     potraviny 350 000  
Celkem materiál 612 000  
Spotřeba energie    
     teplo   400 000  
     elektřina 140 000  
     voda 80 000  
Celkem spotřeba energie 620 000  
Opravy     
     malování a běžné opravy 70 000  
     podlahy dokončení 50 000  
   výměna rozvodů (pokračování) 150 000  
Celkem opravy 270 000  
Služby    
     revize 15 000  
     cestovné 2 000  
     školení 15 000  
     servis výpočetní techniky 30 000  
     poštovné 2 000  
     telefonní poplatky+internet 16 000  
     ostatní služby + TKO 55 000  
Celkem služby 135 000  
Osobní náklady    
     mzdy, dohody,ÚP 462 000  
     zákonné soc.+zdrav.pojištění  157 080  
Celkem osobní náklady 619 080  
     poplatky peněž.ústavu 19 000  
Celkem jiné náklady 19 000  
Ostatní náklady    
     pojištění 2 780  
    daň z příjmů (BÚ) 100  
    ostatní náklady 6 500  
Celkem ostatní náklady 9 380  
NÁKLADY CELKEM 2 497 000  
     
VÝNOSY ROZPOČET 2022  
Tržby z prodeje služeb    
     praní prádla 32 000  
     pronájmy místností 63 000  
     stravné 350 000  
     NIV 180 000  
Celkem tržby z prodeje služeb 625 000  
Ostatní výnosy    
     úroky přijaté 1 000  
     kroužky,keramika,ost.výnosy (dotace ÚP) 150 000  
Celkem ostatní výnosy  151 000  
Příspěvky a dotace na provoz    
     příspěvek na provoz - MěÚ 1 721 000  
Celkem příspěvky a dotace 1 721 000  
VÝNOSY CELKEM  2 497 000  
     
Žlutice 11.01.2022    
Zpracovala: Libuše Ešnerová, účetní    
Schválila: Mgr. Iva Slunčíková, ředitelka