Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školního vzdělávacího programu

Náš školní vzdělávací program je motivován básní Jana Čarka "Ráj domova" - "Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě....."

Tímto mottem chceme naznačit, jakým směrem bude směřovat naše vzdělávací nabídka - učit děti vnímat svět kolem sebe, vidět krásu, zapojit všechny smysly. Soužitím s přírodou utvářet v dětech správný přístup k životu do budoucna.

 

Naší filosofii charakterizuje i logo školy: RADOST - POHYB - PŘÍRODA

  • radostně prožívat chvíle strávené v naší škole s kamarády. Hrou posilovat svoje sebevědomí, všestranně se rozvíjet a připravit se tak na vstup do ZŠ
  • každodenním pohybem přispívat k tělesnému i psychickému rozvoji, vyjadřovat svoji radost, posilovat zdatnost a utužovat své zdraví
  • s přírodou být kamarád, poučit se z ní a vždy ji chránit a respektovat
  •  

Usilujeme o to, aby se naše MŠ stala pro děti nejen oázou klidu a bezpečí, ale i místem pro získávání elementárních znalostí o světě kolem nás a pro rodiče odborným zázemím. Proto chceme, aby naše MŠ byla:

  • přátelská - dítě je partner a kamarád, MŠ a rodiče jsou jeden tým, spolupracujeme
  • hravá a sportovní - vše probíhá formou hry, s ohledem na individuální potřeby každého dítěte, rozvíjíme talent a nadání
  • zdravá a bezpečná - vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, dodržujeme dohodnutá pravidla


 

Školní vzdělávací program - obsah


Vzdělávací obsah našeho ŠVP je rozpracován do 3 integrovaných bloků. 
Do každého integrovaného bloku jsou rozpracovány očekávané výstupy, kterých může jednotlivé dítě v průběhu docházky do MŠ dosáhnout.


Dále jsou zde navrženy i činnosti vhodné k naplňování těchto výstupů. Konkrétní podoba těchto činností je pak zaznamenána v třídních programech. Výběr témat je na třídních učitelkách. Je ovlivněn složením věkové skupiny dětí a jejich zvláštnostmi, dále pak ročním obdobím, aktuálními událostmi a situacemi ve třídě, v MŠ i v okolí.
Třídní vzdělávací programy v jednotlivých třídách obsahují charakteristiku dětské skupiny, ze které se vychází při plánování, jejich konkrétní podmínky, pravidla, režimové momenty, spolupráce s rodiči... Součástí je i hodnotící systém, který ukazuje, jak děti ve vzdělávání pokračují a co potřebují k dalšímu rozvoji.


Náš systém práce je založen hlavně na prožitkovém učení. Uplatňujeme spontánní i řízené činnosti a individuální přístup k dětem.
 

 

 

pokračování